Faaliyetler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ


1- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünce gerçekleştirilen;

               - Eğitim Öğretim Akademik Yıl açılışı

               - Sempozyum, Konferans ve Panel faaliyetleri

               - Sanatsal ve Kültürel etkinlikleri

faaliyetlerini düzenlemek üzere gerekli faaliyetleri yürütmek.

2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne gerçekleştirilen ya da Rektörlükçe gerçekleştirilen kurumsal ziyaretlerin süreçlerini yürütmek.

3- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ilgili olumlu haberlerin tüm paydaşlara (akademisyen, idari personel, öğrenciler ve üniversite ile bağlantılı tüm sektörler) ulaştırılmasını sağlamak.

4- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ilgili ortaya çıkan beklenmedik ve öngörülemeyen negatif gelişmelerle ilgili yürütülen süreçlerin şeffaflığını sağlamak üzere tüm paydaşlara gerekli enformasyonu sağlamak.

5- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa akademik ve idari birimleri ile öğrencilerinin akademik, bilimsel, teknolojik ve kültürel alandaki başarılarını tüm paydaşlara uygun kanallardan (İnternet sitesi, sosyal medya, e-bülten vb.) duyurulmasını sağlamak.

6- Medya takip süreçlerini yürüterek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ilgili tüm medyada çıkan haberlerin derlenmesini sağlamak.

7- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın tanıtımını yapmak üzere her yıl “Tanıtım Günleri” etkinliğini düzenlemek. 

8- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında tüm sosyal medya etkileşimini sağlamak. ​