Hakkımızda

MİSYON
 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü; Yükseköğretim alanında Türkiye’de bir marka olan İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa’nın; eğitim, bilim, teknoloji ve akademik alanda göstermiş olduğu başarılarla, oluşturduğu imajının ve taşıdığı değerlerinin sürdürülmesi için çalışarak, üniversitemizin kurumsal kimliğinin gerek yurt içi, gerekse yurtdışında, doğru ve olumlu algılanmasını sağlamak üzere, halkla ilişkiler faaliyetlerini yöneterek tüm paydaşlarla kamuoyu oluşturmak üzere çok taraflı ve iteratif iletişim ağını geliştirmek ve aynı zamanda bilgi edindirme hakkının kullanılması konusunda vatandaşlara imkan sağlamaktır.
 

 

 

VİZYON

Ulusal değerlere bağlı kalarak evrenselleşme yolunda bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemek, tanıtım, bilgi derleme, hizmet içi eğitim ve değerlendirme gibi faaliyetlerle üniversitemize ve insanlığa hizmet etmek ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda fark yaratan eğitim modeli ve geliştirdiği özel projelerle liderlik yapan bir üniversite olma hedefine odaklanarak, üniversitemizin itibarını korumak ve saygınlığını arttırmak yönünde küresel iletişim stratejileri geliştirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızı da kapsayacak şekilde halkla ilişkiler faaliyeti süreçlerini yönetmektir.