Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE

Prof. Dr. Erdoğan Köse , 1989 yılında Marmara Üniversitesi Matbaa Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında Yüksek Lisansını, 2006 yılında da Elektronik Bilgisayar alanında Doktorasını tamamlamış, 2007 yılında Doçent; 2015 yılında da Profesör ünvanını almıştır. 

Prof. Dr. Erdoğan Köse, 1993-1994 yılları arasında Dünya Bankası Endüstriyel Projeler Koordinasyonu ve 1994-1995 yılları arasında Türk Cumhuriyetleri Latin Alfabesine Geçiş Projelerini yürüttü. Gazi Üniversitesinin 1999 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak yürüttüğü BELTEK projesinin hayata geçirilmesine aktif rol aldı ve 1999-2009 yılları arasında BELTEK Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü, 2012-2015 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arası Gazi Üniversitesi Teknik eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Köse, 2018 yılı itibari ile Kurumsal İletişim Direktörlüğünden sorumlu Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Vekili görevlerine atanmıştır.

Prof. Dr. Erdoğan Köse’nin SCI-SSCI ve AHCI kapsamında 8 adet bilimsel yayınının dışında, Ulusal, Uluslararası Hakemli ve diğer bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. 2008 yılında yayımlanan ‘’Ofset Baskı Teknolojisi’’ isimli bilimsel kitabı bulunmaktadır.

Ad Soyad Birim İçindeki Görevi E-Posta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YAMAN   hasany@istanbul.edu.tr 18876
Öğr. Gör. Kenan SUBAŞI Grafik Tasarım kenansubasi@istanbul.edu.tr 18877
Gamze Karakaş SUCUKA Sosyal Medya / Halkla ilişkiler g.karakassucuka@istanbul.edu.tr  18966
Merve GÖKALAN Bilgi Edinme Süreçleri Sorumlusu iuc.bilgiedinme@istanbul.edu.tr  18956
Halil İbrahim KÜPELİ Fotoğraf/Baskı/Medya Takip ibrahimkupeli@istanbul.edu.tr 18951
Muhammed Ali ÖGER Fotoğraf/Kamera/Web Sayfası muhammed.oger@istanbul.edu.tr 18877